מה זה ייפוי כוח מתמשך?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו החלטות ולבצע פעולות הקובעות כיצד יראו חיי האדם בעתיד למקרה שהוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו בשלב מסויים.
האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק “הממנה”, הממנה יכול לקבוע באילו עניינים יוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שיתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.
במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.
כמובן שמיופה הכוח מחוייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח, ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת הייעודית לכך ושאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח הנחתם.

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

בייפוי הכוח עצמו יפרט הממנה באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, אם בעניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים או עניינים אישיים ועניינים רפואיים.
אין חובה כי האדם יאבד את כשירותו המשפטית על מנת שייפוי הכוח המתמשך  ייכנס לתוקף, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.
בנוסף, יכול הממנה לכלול הנחיות מקדימות בדבר פרק הזמן שייפוי הכוח יהיה בתוקף, כלומר תאריך תחילת ייפוי הכוח ותאריך פקיעתו.
האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר המכונה "אדם מיודע" שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו או להם  על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח או לחלופין הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
אותו אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים במנויים בייפוי הכוח.
האדם המיודע לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.


מי רשאי למנות מיופה כוח ומי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

על הממנה להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.
בנוגע לממונה, החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם “יחיד”  כלומר מי שאינו תאגיד ,מעל גיל 18.
כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו). כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת,
נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח ,מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן