הכל על עיקול נכסים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב print

עיקול הוא החרמת רכוש או כספים, בין אם הם מצויים בידי החייב בעת הטלת העיקול ובין אם החייב יהיה זכאי להם בעתיד.
עיקול הוא צעד המופנה נגד בעלי הנכס על מנת להגביל את השימוש בנכס ולמנוע מצב שבו בעל הנכס יבריח או יהרוס את הנכס ובכך יפגע בזכותו של הנושה להיפרע מאותו הנכס.
עיקול מוצא לפועל באחד משלושה מקרים עיקריים:
–  כאשר לווה לא עמד בתנאי הפירעון של הלוואה והנכס המעוקל שועבד, שימש ערבון או שימש כבטחונות לפירעון אותה הלוואה.
– כאשר אדם קיבל מוצר או שירות מסוים לפי הסכמה או חוזה, אך לא פרע את התמורה שנקבעה להם בחוזה.
– כאשר השלטון מכריז בידיעת או ללא בידיעת בעל הנכס, על דרישה לתשלום או העברת הנכס לידי השלטון.
ברוב המקרים חייב הנושה (האדם להם חייב הלווה והעתידים לקבל את הנכס המעוקל) לבצע הליך חוקי כדי לזכות בצו שיאפשר עיקול הנכס, בדרך כלל הליך זה כולל הוצאת צו עיקול הניתן בידי בית משפט ונאכף בידי הוצאה לפועל.
להבדיל ממקרה בו הנושה הוא אדם פרטי, כאשר מדובר רשויות שלטוניות כמו רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, עירייה וגורמים הפועלים מטעמם הגופים רשאים להוציא צווי עיקול ללא צו בית משפט.
אם החייב אינו פורע את החוב לאחר צו העיקול ניתן למכור את הנכסים שנתפסו ולהשתמש בכספי המכירה בכדי לפרוע את החוב.

 

הליך העיקול והמכירה

במידה ובית המשפט הורה על עיקול המקרקעין תירשם על כך הערה בתיק ההוצאה לפועל ויתייחסו לעניין ביצועו של העיקול כאילו הוא הוטל לפי הליכים נגד החייב בהוצאה לפועל.
בית המשפט רשאי להעניק לזוכה עיקול זמני במקרים מסוימים, העיקול הזמני יתקיים עד אשר העניין יובהר בבית המשפט.
במצב כזה הזוכה (הנושה) יחוייב במתן ערובה לחייב, לכיסוי נזקיו במידה והעיקול יגרום לו נזק.תוצאת רישום העיקול היא שלא יהיה ניתן לרשום באותם המקרקעין שום פעולה מרצון (פרט לפדיון משכנתא) אלא בכפוף לאישור בית המשפט, במידה והחייב לא משלם את חובו בתוך 30 יום הזוכה רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה להורות על מכירת המקרקעין על מנת לפדות את החוב באמצעות מכירת הנכס.
צו המכירה נשלח על ידי המוציא לפועל לחייב בדואר רשום בצירוף אזהרה כי במידה והחוב לא ייפרע בתוך 7 ימים הליכי המכירה יינקטו בפועל, במידה והחייב לא פרע חובו בתוך שבעה ימים כאמור, שמאי מקרקעין ישום את הנכס וישלח את חוות דעתו לחייב, לזוכה ולראש ההוצאה לפועל.
ראש ההוצאה לפועל רשאי להכריע בין שומות סותרות במידה ומוגשות כאלה.
בתוך לא פחות מ- 15 ימים תפורסם בעיתונות הודעה על מכירת המקרקעין המעוקלים, על המציעים המעוניינים לרכוש הנכס יש להגיש את הצעתם בתוך 15 ימים מפרסום ההודעה.
מלבד הזוכה ובעל המשכנתא הרוכשים מחויבים להוסיף להצעתם עירבון בסך 10%.
הנכס נמכר במכירה פומבית ולאחר שיתרת הקנייה שולמה הקונה יקבל צו פורמלי שיאפשר לו לרשום את זכויותיו בפנקס המקרקעין (חברה משכנת או טאבו).
לאחר הגשת העתק שטר משכנתא ונסח רישום מעודכן יקבל הזוכה את הכספים אשר נגבו בהוצאה לפועל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן